OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dalimex sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie – właściciel hotelu Forum Fitness SPA & Wellness, ul. Obywatelska 4, 20 – 092 Lublin, e-mail: ado@dalimex.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług hotelarskich i/lub usług gastronomicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych będą także:
  a. podmioty związane ze Zleceniodawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  b. podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
  c. podmioty świadczące obsługę informatyczną;
  d. biuro rachunkowe;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku Administratora ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa (w szczególności obowiązku w zakresie przechowywania dokumentacji zleceniobiorców), przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (dane kontaktowane znajdują się w pkt. 1).
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych. Brak ich podania skutkuje niemożliwością jej zawarcia i skorzystania z naszych usług.
Formularz logowania
Zarejestruj formularz